Poskytování služeb zákazníkům

■  Zákazník vytvořením rezervace v našem salonu se zavazuje k tomu, že bere na vědomí svou historii vlasu, a je si vědom, že kadeřník nemusí správně odhadnout výsledek práce, pokud byly na vlasech provedeny dříve tyto úkony: Barevní vlasů permanentní barvou, hennou nebo přelivem, vymývací barevné masky, zesvětlení všeho druhu, špatná domácí péče, domácí barvení, trvalé narovnání vlasů, brazilský keratin, trvalá, a jiné. Kadeřník se zavazuje podle svého nejlepšího uvážení se přiblížit co nejvíce zadanému výsledku od zákazníka. Žádný zákazník nemá stejné vlasy jako kdokoliv jiný, ani jako on sám před určitou dobou, a proto nemůžeme slíbit výsledek práce ani trvanlivost výsledného účesu.

■  Pracujeme s vlasy, s jakými dorazíte. Pokud nemáte vlas přírodní a byl v minulosti chemicky ošetřen, nemůžeme ručit za výsledek ani výslednou práci jakéhokoliv kadeřníka.

■  Kadeřník podle nejlepšího úmyslu má právo se poradit s jinými kadeřníky v salonu ohledně nejlepšího postupu práce. Kadeřník má dodržovat doporučený případný manuál napsaný v popisu klienta, pokud tomu vlasy odpovídají. Kadeřník má za úkol zákazníkovi sdělit postup práce před nebo i při práci.Pokud kadeřník zjistí, že není schopen vyhovět zákazníkovým požadavkům, má právo službu neprovézt, nebo nechat zákazníka podepsat provedení práce na vlastní zodpovědnost. Tento dokument se uchová v salonu na další 3 roky, kdy má platnost pro následující důkaz historie vlasu.

■  Pokud se zákazník opozdí více jak 15 minut, kadeřník není povinnen již vykonat službu.

■  Jakmile zákazník zaplatí a odejde ze salonu, nemůžeme dále ručit za kvalitu vlasů a barevný výsledek poskytnutý kadeřníkem.

■  U služeb kadeřníka neplatí známá záruční doba, v níž můžete reklamovat vady. Kadeřník odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce. Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy, řádně oznamte, jakmile vyjdou najevo ideálně s fotkou do 7 kalendářních dnů. Poté nemůžeme zaručit jak vlasy zákazník upravuje, jaké produkty používá, ani jak s účesem zachází.

■  Pokud se zákazník i přes upozornění kadeřníka rozhodne pro danou službu, a neodkoupí doporučené produkty na domácí použití, které mu byly doporučeny, pak není kadeřník zodpovědný za stav, kvalitu a barvu vlasů po vykonání služby.

■  Právo na námitku
Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.